Infon uudet remppamiehet

remppamiehet.png

Nestori Lautanala ja Ken Riippa on tunnettu tammikuusta 2021 lähtien myös nimellä infon COO-taskforce. Kukan toimitus haastatteli kyseistä tehokaksikkoa heidän suurista suunnitelmistaan rakkaalle koulutusohjelmallemme.

COO:n tehtävää oli alunperin kaavailtu yhdelle hengelle, mutta lopulta päädyttiin tehokaksikko-ratkaisuun. Tälle ratkaisulle oli muutama syy. Ensinnäkin, budjetti salli kahden tekijän palkkaamisen. Toiseksi, kaikkiin pesteihin ei saatu hakijoita, joten oli mahdollista palkata yhteen tehtävään useampi henkilö, ja kolmanneksi, Aallon työntekijät, jotka ovat myös läsnäolevia opiskelijoita, saavat tehdä maksimissaan 25 tuntia viikossa töitä. Kun tehtävään siis valittiin kaksi henkeä, tuplaantuivat myös mahdollisuudet, kun työpanos voi parhaimmillaan olla 50 tuntia 25:n sijasta.

Ken innostui hakemaan tehtävään antoisan hallitusvuoden jälkeen, jonka aikana hän pääsi käsittelemään infon opintoihin liittyviä ongelmia. Hän ajatteli pääsevänsä edistämään infon COO:n roolissa häntä itseään kiinnostavia asioita, kuten seuraavaa opetussuunnitelmaa ja infon yleistä strategiaa, sekä muita aspekteja, joissa olisi parantamisen varaa. Keniä houkutteli hommaan lisäksi fiksujen ihmisten kanssa työskenteleminen hyvässä jengissä ja teknisen taustan omaavana strategiasta ja operaatioista oppiminen. Nestorin tärkein inspiraation lähde hakemiselle oli se, kuinka kiinnostavilta tehtävä ja sen avaamat mahdollisuudet vaikuttivat. Hän kertoo nauttivansa itse opiskelusta, ja toivovansa myös infon seuraaville sukupolville valoisaa tulevaisuutta. “Duuni sellaisten asioiden eteen, mistä välittää, inspiroi.”

"Duuni sellaisten asioiden eteen, mistä välittää, inspiroi.”

– Nestori Lautanala

Nestori ja Ken eivät ole ennen tätä kevättä tehneet yhteistyötä, mutta ainakin tähän asti työskentely on sujunut mutkitta. Nestorin mukaan he jakavat todella samanlaiset näkemykset siitä, mikä toimii ja missä on parantamisen varaa. Hän lisää, että he ovat molemmat rationaalisia ihmisiä ja pystyvät siis keskustelemaan järkevästi erimielisyyksistään, mikä ei ole aina itsestäänselvyys.

COO:t suunnittelevat remppaavansa infolla ainakin kurssipalautteet ja opetussuunnitelman. Tällä hetkellä työn alla on kurssipalautedatan järjesteleminen ja visualisointi, jotta se saataisiin excelistä helpommin lähestyttävään ja ymmärrettävään muotoon. Nestori ja Ken tarkastelevat palautteen perusteella esimerkiksi kurssien kehityssuuntia. Uuden opetussuunnitelmankin työstäminen täytyy aloittaa, koska uudistus tulee jo ensi vuonna. Nestori lisää, että näiden lisäksi infon viestintä menee remppaan, vaikka se ei varsinaisesti kuulu COO:n vastuualueisiin. Adeola Ikuesan ottikin sidosryhmäviestinnän siipensä alle, kun hänet vuoden alussa palkattiin viestintävastaavaksi. Nestori kertoo Adeolan tehneen jo näin lyhyessä ajassa valtavan hyvää työtä, ja uskoo, että infon viestinnässä tehdään isoja harppauksia eteenpäin.

Viestintävastaavan kommentti: Infon viestintäsektorin top 3 remppakohteet, eli toisin sanottuna lisäämällä tietoisuutta infosta

  1. Saadaan erilaisia, aidosti infosta kiinnostuneita ja motivoituneita hakijoita
  2. Infolaiset löytävät hyviä ja itselleen sopivia opiskelupolkuja ohjelman sisältä
  3. Infolaiset sulautuvat sujuvasti työelämään ja löytävät itselleen mielenkiintoista työtä

Lisäyksenä, että tänä keväänä viestintää kohdistetaan eniten abeihin yhteistyössä Growth Hacking -kurssin ja abitiimin kanssa. Tarkoituksena on tehdä hakukonemainontaa ja some-kampanjoita, sekä kehittää infon nettisivuja informatiivisemmiksi.

COO:t pilotoivat kevään aikana kurssikaveri-konseptin, jolla pyritään keräämään tehostetummin palautetta kursseilta. Kurssipalautteen otanta on tällä hetkellä kovin pientä: monilla kursseilla palautteeseen vastaa alle kymmenen henkeä, mikä on Nestorin ja Kenin mielestä iso ongelma. Tavoitteena on saada matalan kynnyksen palautetta siitä, mikä toimii ja missä on parannettavaa, myös kesken kurssin. Palautteen saaminen kesken kurssin on tärkeää, jotta muutoksia voitaisiin tehdä jo kuluvalla kurssikerralla.

Osa kurssikaveri-konseptia on myös phuksien valmentaminen oman osaamisen ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa käymällä säännöllisesti läpi, mitä he ovat kursseilla oppineet. Nestorin ja Kenin kokemuksen mukaan erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijana on vaikea hahmottaa, mikä yksittäisen kurssin rooli on osana kandiohjelmaa. Ken kertoo, että tällä hetkellä joillakin kursseilla ei onnistuneesti osata kommunikoida kurssin tarkoitusta ja antia opiskelijoille.

Eräs havaittu ongelma liittyy myös siihen, että kandivaiheesta käytännössä puuttuu infon opintojen yhteiskunnallinen puoli, vaikka ohjelmassa mainostetaan yhdistyvän tekniikka, talous ja yhteiskunnalliset kysymykset. Ken ja Nestori haluavat kehittää ohjelmaa siihen suuntaa, että tämä väite toteutuu. Infon tiimi on kuitenkin sitä mieltä, että kandiohjelmamme on paras, mitä Aallosta löytyy. Myös maisteriohjelmiin on tarkoitus tehdä parannuksia. Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä epäselvää, miltä nämä parannukset käytännössä tulevat näyttämään.

Yhtenä uutena asiana Ken ja Nestori keräävät dataa infon ja sen opiskelijoiden todellisuudesta, ja rakentavat tämän datan avulla ymmärrystä koulutusohjelman johdolle siitä, mitä ohjelman sisällä tapahtuu ja miten meillä oikeasti menee. Nykyisistä palautekyselyistä voidaan päätellä vain vähän opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja COO:t haluavatkin tehdä palautteen antamisesta jatkuvampaa. Tähän he pyrkivät esimerkiksi telegram-kanavallaan julkaistulla kyselyllä. He toivovat, että näin saataisiin matalammalla kynnyksellä parannusehdotuksia ja tietoa ongelmista, jotta niihin pystyttäisiin tarttumaan mahdollisimman nopeasti.

Nestori odottaa tältä keväältä eniten sitä, että saa oppia jotai uutta. Hän kuvailee tehtävän olevan pohjimmiltaan sitä, että otetaan haltuun täysin uusi kokonaisuus, tehdään siitä mahdollisimman ymmärrettävä ja autetaan muita ymmärtämään, mitä kaikkea kokonaisuuteen kuuluu. Nestori haluaa siis oppia rakentamaan ymmärrystä uudesta. Ken näkee tehtävän vastaavan tietyllä tavalla start up -yrittäjyyttä: pitää tarttua aktiivisesti mahdollisuuksiin ja luoda niitä myös itse tyhjästä. Hän uskoo, että tehtyään näitä asioita koko kevään, on hänellä hyvät eväät myös jatkoa varten proaktiivisena mahdollisuuksien luojana. Nestori lisää odottavansa myös kovasti vappua.

“Jos asiat on paremmin sen jälkeen kun ollaan lähdetty, olen tosi tyytyväinen.”

– Ken Riippa

Kenin mielestä he ovat onnistuneet tehtävässään, jos kevään aikana pilotoidut uudistukset, kuten kurssikaveri-konsepti, jäävät ohjelman vakiintuneiksi käytänteiksi heidän aikansa jälkeenkin. Nestori määrittelee onnistumisen sen kautta, jos palautetta saadaan ja annetaan heidän työnsä jälkeen enemmän ja avoimemmin, sekä tärkeimpänä, jos infolaiset voivat paremmin tämän kevään jälkeen kuin vuosi sitten. Ken laittaa vision vielä yksinkertaiseen, mutta tehokkaaseen muotoon: “Jos asiat on paremmin sen jälkeen kun ollaan lähdetty, olen tosi tyytyväinen”.

Ken ja Nestori nähdään pestissä ainakin toukokuun loppuun saakka. Nestorin sanoin, “Nää remppaprojektit on yleensä aika kausiluontoisia hommia, ja nyt remppakausi on keväällä. Tehdään projektia, katsotaan mihin päästään. Ollaanko pistetty vessa niin hyvään kuntoon, että palkataan tekemään keittiökin.”

sana-assosiaatiot.jpg